7.8.09

Μοιάζει

με παράδεισο
αλλά δεν είναι .

όχι ακόμα

.

ακόμα

.

1 σχόλιο: