31.3.10

the

horror ..

the horror  the horror          the horror      the horror
      the horror          the horror                                                    the horror


the horror     the horror                       the horror            the horror


 the horror the horror the horror

circumcision

is not an option

30.3.10

και ούτε που θα

με αναγνωρίσεις
είπεθα βάλω τα καλά μου

29.3.10

they

are fighting for power

I'm making cupcakes

26.3.10

what

 itches me & you tonight

23.3.10

κατά φαντασίαν

ερωτευμένος .

22.3.10

Our rights, our wrongs

our blood's still young
so stay there

21.3.10

only if

I had another chance tonight .

15.3.10

in the night

show me your teeth .

14.3.10

and if I ask once

is he willing ?
can he play ?

9.3.10

lamb

they don't have an answer
he has balls

I kiss demons
and we go by